بلاگ مقالات حسابداری

نحوه مدیریت موجودی انبار

چگونگی مدیریت موجودی انبار

ما در این مقاله به نحوه و انواع روش های مدیریت موجودی انبار پرداخته ایم.

بیشتر
نقش حسابدار در عملیات های مالی و تجاری کسب و کار

نقش حسابداران در عملیات های مالی و تجاری

ما در این مقاله به نقش های مختلفی که یک حسابدار می تواند در کسب و کار ها و عملیات های تجاری گوناگون داشته باشد پرداخته ایم.

بیشتر
چرخه حسابداری و مراحل هشت گانه آن

چرخه حسابداری و مراحل آن

ما در این مقاله چرخه حسابداری و مراحل آن و اینکه چگونه کار می کنند را مورد بررسی قرار داده ایم همچنین به صورت جدا هر مرحله را مورد بررسی قرار داده ایم.

بیشتر
هزینه سربار چگونه محاسبه می شود

نحوه محاسبه هزینه های سربار

ما دراین مقاله نحوه محاسبه هزینه سربار و همچنین روش های محاسبه هزینه سربار را شرح داده ایم و به بررسی روش های مختلف پراخته ایم.

بیشتر
بررسی تفاوت ها و شباهت های حسابرسی در مقابل حسابداری

تفاوت حسابرسی و حسابداری

حسابداری و حسابرسی هر دو نقش مهمی در فعالیت های مالی سازمان ها و شرکت ها دارند اما با این وجود تفاوت ها و شباهت هایی نیز با هم دارند. ما دراین مقاله به توضیحات هر کدام پرداخته ایم.

بیشتر
وظایف و مهارت مدیر ارشد مالی

مدیر ارشد مالی کیست

این مقاله را به بررسی وظایف یک مدیر ارشد مالی و همچنین مهارت های کلیدی و تخصصی که هر مدیر ارشد مالی باید به آن تسلط داشته باشد پرداخته ایم.

بیشتر
کلیات و انواع مالیات بر درآمد

کلیات مالیات بر درآمد

این مقاله را به قانون مالیات بر درآمد و انواع مالیات بر درآمد و معرفی و توضیح هر کدام از آنها اختصاص داده ایم.

بیشتر
حسابداری هزینه و اهداف آن

حسابداری هزینه چیست

در این مقاله به حسابداری هزینه، گزارش ها و تجزیه تحلیل ها و همچنینی انواع هزینه ها در حسابداری هزینه پرداخته ایم.

بیشتر
نرخ رشد بازار چیست و چه عواملی روی آن تاثیر گذار است

نرخ رشد بازار و عوامل تاثیر گذار بر آن چیست

این مقاله در مورد نرخ رشد بازار و همچنین بررسی و تشریح عواملی که بر روی نرخ رشد بازار تاثیر گذار هستند می باشد.

بیشتر
icon
با ما تماس بگیرید
02144873715
09195090924

برای مشاوره خدمات مالی با ما تماس بگیرید

02144873715