چگونگی محاسبه هزینه سربارنحوه محاسبه هزینه های سربار

ما دراین مقاله نحوه محاسبه هزینه سربار و همچنین روش های محاسبه هزینه سربار را شرح داده ایم و به بررسی روش های مختلف پراخته ایم.

برای محاسبه هزینه‌های سربار یک کسب‌ و کار، تمام هزینه‌های جاری کسب ‌و کار را که کسب ‌و کار شما را حفظ می‌کند، اما به فرایند درامدزایی کمک نمی‌کند، اضافه کنید. اینها هزینه های غیر مستقیم مانند هزینه های اداری، هزینه های فروش و بازاریابی و هزینه های تولید هستند.

محاسبه و ثبت هزینه های سربار به طور منظم به شما کمک می کند در پول خود صرفه جویی کنید، قیمت بهتری برای محصولات و خدمات خود دریافت کنید و به شما امکان می دهد عملیات تجاری را ساده کنید.


نحوه محاسبه هزینه های سربار

برای محاسبه هزینه های سربار طبق مراحل زیر عمل کنید:

فهرستی جامع از هزینه های غیرمستقیم تجاری از جمله مواردی مانند اجاره، مالیات، آب و برق، تجهیزات اداری، تعمیر و نگهداری کارخانه و غیره تهیه کنید. اینها هزینه های سربار شما هستند. هزینه های مستقیم مربوط به تولید کالاها و خدمات مانند نیروی کار و مواد اولیه در هزینه های سربار منظور نمی شود.

هنگام طبقه بندی هزینه های مستقیم و سربار، به یاد داشته باشید که برخی از اقلام را نمی توان به یک دسته خاص نسبت داد. برخی از هزینه های کسب و کار ممکن است هزینه های سربار برای دیگران باشد اما هزینه مستقیم برای کسب و کار شما باشد.

 

نحوه اضافه کردن هزینه سربار

مجموع هزینه های سربار ماهانه برای محاسبه هزینه سربار کل. این مقدار پولی است که برای راه اندازی کسب و کار خود نیاز دارید.

 


نحوه محاسبه کردن نرخ هزینه سربار

نرخ سربار یا درصد سربار مبلغی است که کسب و کار شما برای ساخت یک محصول یا ارائه خدمات به مشتریان خود هزینه می کند. برای محاسبه نرخ سربار هزینه های غیرمستقیم را بر هزینه های مستقیم تقسیم کرده و در 100 ضرب کنید.

اگر نرخ سربار شما 20 درصد باشد به این معنی است که کسب و کار شما 20 درصد از درآمد خود را صرف تولید کالا یا ارائه خدمات می کند. نرخ سربار پایین تر نشان دهنده کارایی و سود بیشتر است.

 

 

مقایسه هزینه های سربار نسبت به فروش

هنگام تعیین قیمت و تهیه بودجه، باید درصد مبلغ ریالی را که به سربار تخصیص می‌یابد، بدانید. برای محاسبه نسبت هزینه های سربار نسبت به فروش، هزینه سربار ماهانه را بر فروش ماهانه تقسیم کرده و در 100 ضرب کنید.

به عنوان مثال، یک کسب و کار با فروش ماهانه 10000 ملیون ریال و هزینه های سربار در مجموع 4000 ملیون ریال  (100ضربدر) (4000 ملیون ریال / (10000 ملیون ریال)  = 40٪ سربار است.

 


مقایسه با هزینه نیروی کار

برای اندازه گیری بهره وری که از منابع تجاری استفاده می شود، هزینه سربار را به عنوان درصدی از هزینه نیروی کار محاسبه کنید. هرچه این درصد کمتر باشد، کسب و کار شما به طور موثرتری از منابع خود استفاده می کند.

کل هزینه سربار را بر کل هزینه کار ماه تقسیم کنید و در 100 ضرب کنید تا به صورت درصد بیان شود.

 


نحوه محاسبه نرخ جذب سربار

مقدار هزینه های غیرمستقیم که به کالاها و خدمات اختصاص می یابد، جذب سربار نامیده می شود. هزینه های غیرمستقیم به طور مستقیم قابل شناسایی نیستند. 

سربار بر اساس ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین، هزینه کار مستقیم و غیره به یک محصول یا خدمات نسبت داده می شود. نرخ جذب سربار به گونه ای محاسبه می شود که سربار را در بهای تمام شده تولید کالا و خدمات لحاظ کند. برای تعریف مبلغی که باید برای کار غیرمستقیم، مواد و سایر هزینه های غیرمستقیم برای تولید به کار در حال انجام بدهی شود، استفاده می شود.

روش های مختلفی برای محاسبه میزان نرخ جذب هزینه سربار وجود دارد که در زیر به برخی از این روش ها اشاره می کنیم.

 


درصد در روش مواد مستقیم

هزینه مواد مستقیم یکی از مولفه های اصلی برای هزینه محصول است. در این روش، نرخ جذب بر اساس هزینه مستقیم مواد است. برای محاسبه این مورد، هزینه های سربار را بر هزینه های مواد مستقیم تخمینی یا واقعی تقسیم کنید.

درصد هزینه مستقیم مواد = سربار /  x 100 هزینه مستقیم مواد

 

 

روش هزینه کار مستقیم

هزینه تخمینی یا واقعی نیروی کار با تقسیم سربار بر دستمزد مستقیم محاسبه و به صورت درصد بیان می شود.

درصد کار مستقیم = سربار /  x 100 دستمزد مستقیم

 


روش درصد هزینه اولیه

هزینه اولیه مجموع هزینه های مستقیم نیروی کار و مواد مستقیم یک کسب و کار است. برای محاسبه درصد هزینه اولیه، سربار کارخانه را بر هزینه اولیه تقسیم کنید.

درصد هزینه اولیه = سربار / x 100 هزینه اولیه

 


نحوه محاسبه نرخ ساعات کار

نرخ ساعت کار با تقسیم سربار کارخانه بر ساعات کار مستقیم محاسبه می شود.

فرمول محاسبه آن به صورت زیر است:
نرخ ساعت کار = سربار / ساعت کار

 

 

نرخ ساعت ماشین

نرخ ساعت ماشین با تقسیم سربار کارخانه بر ساعت ماشین محاسبه می شود.

نرخ ساعت ماشین = سربار / ساعت ماشین

 


روش محاسبه سربار در قیمت فروش

در این روش، سربار بودجه بندی شده بر قیمت فروش واحدهای تولیدی تقسیم می شود.
قیمت فروش = سربار / قیمت فروش واحدهای تولیدی

 


نحوه محاسبه نرخ سربار به ازای هر کارمند

برای محاسبه نرخ سربار به ازای هر کارمند، مراحل زیر را دنبال کنید:

هزینه نیروی کار را محاسبه کنید که نه تنها حقوق هفتگی یا ساعتی را شامل می شود، بلکه مزایای بهداشتی، حقوق مرخصی، مستمری و مزایای بازنشستگی پرداخت شده توسط کارفرما را نیز شامل می شود.

 

 

نحوه محاسبه کل هزینه سربار کسب و کار

هزینه های سربار را بر تعداد ساعات قابل پرداخت تقسیم کنید. به عنوان مثال، اگر کسب و کار شما دارای شش تکنسین است، هزینه های سربار بین آنها تقسیم می شود.
اضافه کردن هزینه های سربار و هزینه نیروی کار به ساعت های قابل پرداخت، هزینه خالص آن کارمند را برای کسب و کار در هر ساعت به شما می دهد.

با کاهش نسبت سربار، یک کسب ‌و کار می‌تواند مزیت رقابتی کسب کند، چه با افزایش حاشیه سود یا قیمت‌گذاری رقابتی‌تر محصولاتش.

هنگام تعیین قیمت و تهیه بودجه، باید درصد مبلغ ریالی را که به سربار تخصیص می‌یابد، بدانید. برای محاسبه نسبت هزینه های سربار نسبت به فروش، هزینه سربار ماهانه را بر فروش ماهانه تقسیم کرده و در 100 ضرب کنید.

به عنوان مثال، یک کسب وکار با فروش ماهانه 10000 ملیون ریال و هزینه های سربار در مجموع 4000 ملیون ریال   (100ضربدر) (4000 ملیون ریال / (10000 ملیون ریال) =  40٪ سربار است.

 

 

مقایسه با هزینه نیروی کار

برای اندازه گیری بهره وری که از منابع تجاری استفاده می شود، هزینه سربار را به عنوان درصدی از هزینه نیروی کار محاسبه کنید. هرچه این درصد کمتر باشد، کسب و کار شما به طور موثرتری از منابع خود استفاده می کند.

کل هزینه سربار را بر کل هزینه کار ماه تقسیم کنید و در 100 ضرب کنید تا به صورت درصد بیان شود.

 

 

تفاوت بین هزینه سربار و هزینه عملیاتی

 

چندین تفاوت بین هزینه های سربار و عملیاتی وجود دارد، از جمله:

 

تفاوت در تاثیر:

یکی از تفاوت های کلیدی بین هزینه های سربار و عملیاتی این است که اگر شرکت تولید محصول خود را متوقف کند چه اتفاقی می افتد؟ اگر هزینه دیگر در ترازنامه نشان داده نشود، یک هزینه عملیاتی است. اگر پس از توقف تولید باقی بماند، هزینه سربار است.

 

تفاوت در ماندگاری:

کسب و کارها می توانند با کاهش یا تغییر شیوه های تجاری، هزینه های سربار را کاهش دهند. هزینه های عملیاتی دائمی و غیرقابل تغییر هستند زیرا یک شرکت باید این پرداخت ها را برای تولید کالاها یا خدمات خود انجام دهد.

 

تفاوت در هدف:

تفاوت اصلی بین هزینه های سربار و عملیاتی این است که چگونه یک تجارت این هزینه ها را متحمل می شود. هزینه های سربار به کارکردهای کلی یک کسب و کار مانند حسابداری، حقوق و دستمزد، اجاره تسهیلات یا هزینه های دفتر مربوط می شود. هزینه های عملیاتی مانند هزینه های مستقیم نیروی کار، هزینه های مواد و تجهیزات مورد نیاز برای تولید کالاها و خدمات مربوط می شود.

نظرات

نظر خود را برای ما ارسال کنید

برای مشاوره خدمات مالی و مالیاتی تماس بگیرید

02144873715